Kontakt

Solvik

Wallby konsult
wallbykonsult@bjorkert.se
Org, Nr SE4510291935
Bankgiro
5427-5532

Urban Björkert
N:a Segerstad 112
38664 Degerhamn
0706538004

Fastigheten  Nedra Segerstad 4:17 övertogs från Sven-Olof Nilsson 2005 av Dagny och Urban Björkert.

Fastigheten har totalrenoverats till att bli en åretrunt- bostad, och som gårdsnamn har döpts till Solvik.

Beskrivning av gårdshistoria:

Skärmklipphugo
Utdrag ur Segerstads Hembygds Förening 1870 – 1970.
Skärmklipp
Skärmklipp2 Vykortsbilder av Solvik från tidigt 1950 tal.

 

skanna0002

skanna0001
Sommar- och vintervy från Solviks  gård, målat av Per Ekström ” Solmålaren ” född i Segerstad och bror till Johannes Ekström som uppförde lanthandel och jordbruket på Solvik.